Friendship Day Gujarati (મૈત્રી દિવસ)

Friendship Day Gujarati (મૈત્રી દિવસ) Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Wishing You A Very Happy Friendship Day My Friend

સાચા મિત્રો હ્રદયમાં રહે છે,
રક્તની જેમ તનમાં વહે છે,
જે કર્યુ કૃષ્ણ એ સુદામા માટે,
મિત્રતા તેને જ કહે છે.
હેપ્પી ફ્રેંડશીપ ડે

Contributor: ,

May Our Beautiful Friendship Lasts Forever Happy Friendship Day

મૈત્રી હોય ત્યાં કરાર ન હોય
કરાર હોય ત્યાં યાર ન હોય
આંખો બોલે ને મન સાંભળે
ત્યાં લખાણ ના વ્યવહાર ન હોય.
હેપ્પી ફ્રેંડશીપ ડે

Contributor: ,

Love And Best Wishes To You On This Friendship Day

આપણી સફળતા જોઈને આપણા કરતાં વધુ ખુશ થાય તે મિત્ર.
મિત્ર એક એવું ગુલાબ છે તે તમારા જીવનને પોતાની સુગંધી ભરી દે છે.

Contributor: ,

Happy Friendship Day To You All, Love You All

મારા ધડકતા હ્રદયમાં મિત્રોનો વાસ છે,
જયાં સુધી શ્વાસ છે ત્યાંસુધીનો વિશ્વાસ છે;
નચિંત બનીને રહું છું ઈશ્વર હું તારી દુનિયામાં,
તારા રૂપમાં મિત્રો મારી આસપાસ છે.
Happy Friendship Day To All

Contributor: ,

Happy Friendship Day, My Buddy

ફૂલો ની કોમળતા,
ચંદન ની સુગંધ,
ચાંદની ની શિતલતા
સૂર્યનું તેજ તારી મૈત્રી.

Contributor: ,

Friends

Contributor:

Happy Friendship day in Gujarati

Contributor:

Friendship Day post

Contributor:

Friendship Day Krishna Sudama Gujarati Message

Happy Friendship Day Krishna Sudama Gujarati Message
હેપ્પી ફ્રેંડશીપ ડે
સાચા મિત્રો હ્રદયમાં રહે છે,
રક્તની જેમ તનમાં વહે છે,
જે કર્યુ કૃષ્ણ એ સુદામા માટે,
મિત્રતા તેને જ કહે છે.

Contributor:

Mitrata Divas Ni Shubhechchha

Mitrata Divas Ni Shubhechchha

Contributor:

Friendship day

Contributor:

Happy Friendship Day, Krishna-Sudama

Contributor: