Shri Vishnu Chalisa


શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા

શ્રી વિષ્ણવે નમઃ
દોહા
વિષ્ણુ સુનિયે વિનય સેવક કી ચિતલાય
કીરત કુછ વર્ણન કરું દીજૈ જ્ઞાન બતાય

ચૌપાઈ
નમો વિષ્ણુ ભગવાન ખરારી
કષ્ટ નશાવન અખિલ બિહારી

પ્રબલ જગતમેં શક્તિ તુમ્હારી ત્રિભુવન ફૈલ રહી ઉજયારી

સુદંર રૂપ મનોહર સુરત
સરલ સ્વભાવ મોહની મૂરત

તન પર પીતાંબર અતિ સોહત બૈજન્મતીમાલા મનમોહત

શંખ ચક્ર કર ગદા બિરાજે
દેખત દેત્ય અસુર દલ ભાજે

સત્ય ધર્મ મદ લોભ ન ગાજે કામ ક્રોધ મદ લોભ ન છાજે

સંત ભક્ત સજ્જન મનરંજન દનુજ અસુર દુષ્ટન દલ ગંજન

સુખ ઉપજાય કષ્ટ સબ ભંજન દોષ મિટાય કરત જન સજ્જન

પાપ કાટ ભવ સિન્ધુ ઉતારણ કષ્ટ નાશકર ભક્ત ઉબારણ

કરત અનેક રૂપ પ્રભુ ધારણ
કેવલ આપ ભક્તિ કે કારણ

ધરણિ ધેનુ બન તુમહિ પુકારા તબ તુમ રૂપ રામ કા ધારા

ભારત ઉતાર અસુર દલ મારા રાવણ આદિક કો સંહારા

આપ વરાહ રૂપ બનાયા હિરણ્યાક્ષ કો માર ગિરાયા

ધર મત્સ્ય તન સિન્ધુ બનાયા ચૌદહ રતનનકો નિકલાયા

અમિલખ અસુરન દ્વંદ મચાયા રૂપ મોહિની આપ દિખાયા

દેવનકો અમૃત પાન કરાયા અસુરન કો છબિસે બહલાયા

કૂમૅ રૂપ ધરીને સિન્ધુ મઝાયા મન્દ્રાચલ ગિરિ તુરંત ઉઠાયા

શંકરકા તુમ ફન્દ છુડાયા ભસ્માસુર કો રૂપ દિખાયા

વેદનકો જબ અસુર ડુબાયા
કર પ્રબન્ધ ઉન્હેં ઢુંઢવાયા

મોહિત બનકર ખલહિ નચાયા ઉસહી કરસે ભસ્મ કરાયા

અસુર જંલધર અતિ બલદાઈ
શંકરસે ઉન કીન્હ લડાઈ

હાર પાર શિવ સકલ બનાઈ
કીન સતીસે છલ ખલ જાઈ

સુમિરન કીન તુમ્હે શિવરાની બતલાઈ સબ વિપત કહાની

તબ તુમ બને મુનીશવર જ્ઞાની વૃન્દા કી સબ સુરતિ ભુલાની

દેખત તીન દનુજ શૈતાની
વૃન્દા આય તુમ્હેં લપટાની

હો સ્પશૅ ધમૅ ક્ષતિ માની
હના અસુર ઉર શિવ શૈતાની

તુમને ધ્રુવ પ્રહલાદ ઉબારે હિરણાકુશ આદિક ખલ મારે

ગણિકા ઔર અજામિલ તારે બહુત ભક્ત ભવસિન્ધુ ઉતારે

હરહુ સકલ સંતાપ હમારે
કૃપા કરહુ હરિ સિરજન હારે

દેખહું મૈ નિત દરશ તુમ્હારે દીનબન્ધુ ભકતન હિત કારે

ચહત આપકા સેવક દશૅન
કરહુ દયા અપની મધુસૂદન

જાનુ નહીં યોગ્ય જપ પૂજન હોય યજ્ઞ સ્તુતિ અનુમોદન

શીલદયા સન્તોષ સુલક્ષણ વિદિત નહીં વ્રતબોધ વિલક્ષણ

કરહું આપકા કિસ વિધિ પૂજન કુમતિ વિલોક હોત દુઃખ ભીષણ

કરહુ પ્રણામ કૌન વિધિસુમિરણ કૌન ભાતિ મૈ કરહુ સમર્પણ

સુર મુનિ કરત સદા સેવકાઈ હર્ષિત રહત પરમ ગતિ પાઈ

દીન દુખિન પર સદા સહાઈ
નિજ જન જાન લેવા અપનાઈ

પાપ દોષ સંતાપ નશાઓ
ભવ-બંધનસે મુક્ત કરાઓ

સુખ સમ્પત્તિ દે સુખ ઉપજાઓ નિજ ચરનન કા દાસ બનાઓ

નિગમ સદાયે વિનય સુનાવૈ
પઢ઼ૈ સુનૈ જો જન સુખ પાવૈ

શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ની જય

See More here: Chalisa Sangrah (ચાલીસા સંગ્રહ)

Tags:

Leave a comment