Shri Lakshmi Chalisa


શ્રી લક્ષ્મી ચાલીસા

દોહા

માતુ લક્ષ્મી કરિ કૃપા, કરો હૃદય મેં વાસ.
મનોકામના સિદ્ધ કરિ, પુરવહુ મેરી આસ,

સોરઠા

યહી મોર અરદાસ, હાથ જોડ વિનતી કરૂઁ.
સબવિધિ કરૌ સુવાસ, જય જનનિ જગદંબિકા,

સિંધુ સુતા મૈં સુમિરૌં તોહી. જ્ઞાન બુદ્ધિ વિદ્યા દો મોહી,

તુમ સમાન નહિં કોઈ ઉપકારી. સબ વિધિપુરવહુ આસ હમારી,

જય જય જગત્‌ જનનિ જગદમ્બા. સબકી તુમ હી હો અવલંબા,

તુમ હી હો સબ ઘટ-ઘટ વાસી. વિનતી યહી હમારી ખાસી,

જગજનની જય સિંધુ કુમારી. દીનન કી તુમ હો હિતકારી,

વિનવૌં નિત્ય તુમહિં મહારાની. કૃપા કરૌ જગ જનની ભવાની,

કેહિ વિધિ સ્તુતિ કરૌં તિહારી. સુધિ લીજૈ અપરાધ બિસારી,

કૃપા દૃષ્ટિ ચિતવો મમ ઓરી. જગજનની વિનતી સુન મોરી,

જ્ઞાન બુદ્ધિ જય સુખ કી દાતા. સંકટ હરો હમારી માતા.

ક્ષીરસિંધુ જબ વિષ્ણુ મથાયો. ચૌદહ રત્ન સિંધુ મેં પાયો,

ચૌદહ રત્ન મેં તુમ સુખરાસી. સેવા કિયો પ્રભુ બનિ દાસી,

જબ-જબ જન્મ જહાઁ પ્રભુ લીન્હા. રૂપ બદલ તહં સેવા કીન્હા,

સ્વયં વિષ્ણુ જબ નર તનુ ધારા. લીન્હેઉ અવધપુરી અવતારા,

તબ તુમ પ્રગટ જનકપુર માહીં. સેવા કિયો હૃદય પુલકાહીં,

અપનાયૌં તોહિ અંતર્યામી. વિશ્વ વિદિત ત્રિભુવન કી સ્વામી,

તુમ સબ પ્રબલ શક્તિ નહિં આની. કહં લૌ મહિમા કહૌં બખાની,

મન ક્રમ વચન કરૈ સેવકાઈ. મન ઇચ્છિત વાંછિત ફલ પાઈ,

તજિ છલ કપટ ઔર ચતુરાઈ. પૂજહિં વિવિધ ભાંતિ મન લાઈ,

ઔર હાલ મૈં કહૌં બુઝાઈ. જો યહ પાઠ કરૈ મન લાઈ,

તાકૌ કોઈ કષ્ટ ન હોઈ. મન ઇચ્છિત પાવૈ ફલ સોઈ,

ત્રાહિ ત્રાહિ જય દુઃખ નિવારિણિ. ત્રિવિધ તાપ ભવ બંધન હારિણિ,

જો ચાલીસા પઢૈ પઢાવૈ. ધ્યાન લગાકર સનૈ સુનાવૈ,

તાકૌ કોઈ ન રોગ સતાવૈ. પુત્ર આદિ ધન સંપત્તિ પાવૈ,

પુત્રહીન અરુ સંપત્તિ હીના. અંધ બધિર કોઢી અતિ દીના,

વિપ્ર બોલાય કૈ પાઠ કરાવૈ. શંકા દિલ મેં કભી ન લાવૈ,

પાઠ કરાવૈ દિન ચાલીસા. તા પર કૃપા કરૈં ગૌરીસા,

સુખ સંપત્તિ બહુત-સી પાવૈ. કમી નહીં કાહૂ કી આવૈ,

બારહ માસ કરૈ જો પૂજા. તેહિ સમ ધન્ય ઔર નહિં દૂજા,

પ્રતિદિન પાઠ કરૈ મન માહી. ઉન સમ કો જગ મેં કહુઁ નાહીં,

બહુવિધિ ક્યા મૈં કરૌં બડાઈ. લેય પરીક્ષા ધ્યાન લગાઈ,

કરિ વિશ્વાસ કરૈ વ્રત નેમા. હોય સિદ્ધ ઉપજૈ ઉર પ્રેમા,

જય જય જય લક્ષ્મી ભવાની. સબમેં વ્યાપિત હો ગુણ ખાની,

તુમ્હરો તેજ પ્રબલ જગ માહીં. તુમ સમ કોઉ દયાલુ કહુઁ નાહિં,

મોહિ અનાથ કી સુધિ અબ લીજૈ. સંકટ કાટિ ભક્તિ મોહિ દીજૈ,

ભૂલ ચૂક કરિ ક્ષમા હમારી. દર્શન દીજૈ દશા નિહારી,

બિન દર્શન વ્યાકુલ અધિકારી. તુમહિ અછત દુઃખ સહતે ભારી,

નહિં મોહિં જ્ઞાન બુદ્ધિ હૈ તન મેં. સબ જાનત હો અપને મન મેં,

રૂપ ચતુર્ભુજ કરકે ધારણ. કષ્ટ મોર અબ કરહુ નિવારણ,

કેહિ પ્રકાર મૈં કરૌં બઢાઈ. જ્ઞાન મોહિ નહિં અધિકાઈ,

દોહા

ત્રાહિ ત્રાહિ દુઃખ હારિણી, હરો વેગિ સબ ત્રાસ.

જયતિ જયતિ જય લક્ષ્મી, કરો શત્રુ કો નાશ,

રામદાસ ધરિ ધ્યાન નિત, વિનય કરત કર જોર.

માતુ લક્ષ્મી દાસ પર, કરહુ દયા કી કોર

See More here: Chalisa Sangrah (ચાલીસા સંગ્રહ), Lakshmi Puja (લક્ષ્મી પૂજા)

Tags:

Leave a comment