Shubh Savar Whatsapp Pic In Gujarati

Shubh Savar Whatsapp Pic In Gujarati

જે તમારા હૃદયને પકડે છે તેનો સતત પીછો કરો નહીં કે જે તમારી આંખોને પકડે છે
શુભ સવાર

See More here: Shubh Savar (શુભ સવાર)

Tags: ,

Leave a comment