Suprabhat Photo In Gujarati

જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું, હવે જે થશે એ સારું થશે, બસ આ સમજીને ચાલો જિંદગી જીવવાની તાકાત મળી જશે….
સુપ્રભાત

See More here: Shubh Savar (શુભ સવાર)

Tags: ,

Leave a comment