Shubh Shaniwar Gujarati Quote Pic

Shubh Shaniwar Gujarati Quote Pic

Shubh Shaniwar Gujarati Quote Pic


જો તમે કોઈને નાના જોઈ રહ્યા છો,
તો તમે તેને દૂરથી જોઈ રહ્યા છો કે પછી
થર્વથી જોઈ રહ્યા છો.
શુભ શનિવાર

See More here: Shubh Savar (શુભ સવાર)

Tags:

Leave a comment