Shubh Mangalvar Gujarati Inspiration

Shubh Mangalvar Gujarati Inspiration
કાગળ તેના ભાગ્ય દ્વારા ઉડે છે,
પરંતુ પતંગ કુશળતાપૂર્વક ઉડેછે, એકદિવસ તમે પણ ઊંચાઈપરપહોંચશો, જોતમારીપાસેક્ષમતાÀતો…
શુભ મંગળવાર

See More here: Shubh Mangalvar (શુભ મંગળવાર)

Leave a comment