Shubh Mangalvar Inspiring Quote Photo

Shubh Mangalvar Inspiring Quote Photo
સમય એ માણસનો સૌથી મોટો શિક્ષક છે.
સમય જે શીખવે છે તે કોઈ
શીખવતું નથી !!
શભ મંગળવાર

See More here: Shubh Mangalvar (શુભ મંગળવાર)

Tags:

Leave a comment