Shubh Guruwar Gujarati Message

Shubh Guruwar Gujarati Message

Shubh Guruwar Gujarati Message


તમારો સાચો સાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય છે,
જો તે તમને છોડી દેશે તો તમે દરેક સંબંધ પર બોજ બની જશો…
શુભ ગુરુવાર

See More here: Shubh Guruvar (શુભ ગુરુવાર)

Tags:

Leave a comment