World Food Safety Day

World Food Safety Day Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

World Food Safety Day

ખોરાકમાં જે લે છે સ્વસ્થ-સંતુલિત આહાર,
તેના જીવનનો મજબૂત રહે છે આધાર.
વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ

Contributor: ,

Safer Food, Better Health

વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ
સારો આહાર અને સારો વ્યવહાર,
પ્રગતિના આ બે છે આધાર.

Contributor: ,

June 7th, World Food Safety Day

વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ
આરોગ્ય એ અસલી સોનું છે
જે સ્વસ્થ નથી તેને જીવનભર રડવાનું છે.

Contributor: ,

International Food Safety Day

ખોરાક અને આરોગ્યને આપો પ્રથમ સ્થાન,
તો જ થશે બિમારીઓનું નિદાન.

Contributor: ,

Happy World Food Safety Day

વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ
ઘરનો લો સ્વસ્થ સંતુલિત આહાર,
આ આપશેશતમારા શરીરને ઊર્જા અપાર.

Contributor: ,

Food Safety Day

વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ
જેવો હશે આહાર,
તેવો હશે વિચાર.

Contributor: ,

Food Hygiene Is Everyone’s Business

વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ
ફળો, શાકભાજી અને અનાજનું સેવન વધારો,
ફાસ્ટ ફૂડ ટાળો અને શરીરને સ્વસ્થ બનાવો.

Contributor: ,