Shubh Somvar Gujarati Message Photo

Shubh Somvar Gujarati Message Photo

જો વિશ્વાસ પોતાના પર છે તો તે તમારી તાકાત છે અને જો તે બીજા પર છે તો તે તમારી નબળાઈ છે. શભ સોમવાર

See More here: Shubh Somvar (શુભ સોમવાર)

Tags:

Leave a comment