Shubh Somvar Gujarati Quote Pic

Shubh Somvar Gujarati Quote Pic

સફળતા એવા લોકોના પગ ચૂમી લે છે. જે લોકોના દિલ જીતવાની આવડત ધરાવે છે !!
શભ સોમવાર

See More here: Shubh Somvar (શુભ સોમવાર)

Tags:

Leave a comment