Shubh Mangalvar Gujarati Message

Shubh Mangalvar Gujarati Message
ખરાબ ટેવો સમયસર બદલી નાખો, નહીંતર આ આદતો તમારો સમય બદલી નાખશે.
શભ મંગળવાર

See More here: Shubh Mangalvar (શુભ મંગળવાર)

Tags:

Leave a comment