Wishing You A Happy Shravan Mas

શુભ શ્રાવણ
ૐ નમઃ શિવાય
નાગેન્દ્રહારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય | નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય તસ્મૈ નકારાય નમઃ શિવાય ||

See More here: Shravan Mas (શ્રાવણ માસ )

Tags: ,

Leave a comment