Shubh Vasant Panchami Picture


ૐ અર્હમ મુખ
કમલ વાસિની
પાપતમા ક્ષયમ્ કારી
વદ વદ વાગ્વાદિની સરસ્વતી
એં હ્રીંગે નમઃ સ્વાહા
શુભ વસંત પંચમી

See More here: Vasant Panchami (વસંત પંચમી)

Tags: ,

Leave a comment