Shubh Somvar Whatsapp Status Image


શિવ સર્જનહાર પણ છે અને
શિવ વિનાશક પણ છે ;
શિવ મંદિર પણ છે અને
શિવ સ્મસાન પણ છે ;
શિવ આદિ પણ છે
અને શિવ અનંત પણ છે.

ૐ નમઃ શિવાય
શુભ સોમવાર

See More here: Shubh Somvar (શુભ સોમવાર)

Tags:

Leave a comment