Shubh Somvar Gujarati Message Pic

Shubh Somvar Gujarati Message Pic

જીવનમાં સફળતા જોઈએ છે, તો નસીબ પર નહીં, પરંતુ મહેનત પર ભરોસો કરો. શુભ સોમવાર

See More here: Shubh Somvar (શુભ સોમવાર)

Tags:

Leave a comment