Shubh Shukrawar Gujarati Messages

Shubh Shukrawar Gujarati Messages

Shubh Shukrawar Gujarati Messages


તમે તમારી સરખામણી કોઈની સાથે કરશો નહી,
દરેક ફળનો પોતાનો અનોખો સ્વાદ હોય છે…
શુભ શુક્રવાર

See More here: Shubh Shukravar (શુભ શુક્રવાર)

Tags:

Leave a comment