Shubh Budhwar Gujarati Status

Shubh Budhwar Gujarati Status

Shubh Budhwar Gujarati Status


કોઈની લાચારીની મજાક ન ઉડાવો.
જીણી ક્યારેકમોકો આપે છે અને ક્યારેકછેતરેપણ છે.
શુભ બુધવાર

See More here: Shubh Budhwar (શુભ બુધવાર)

Tags:

Leave a comment