Shubh Budhwar Gujarati Quote

Shubh Budhwar Gujarati Quote

Shubh Budhwar Gujarati Quote


શુભ બુધવાર
જો તમે કોઈને મદદ કરવા માંગો છો
તો તમને પૈસાની નહીં સાચા અને સારા હૃદયની જરૂર છે .

See More here: Shubh Budhwar (શુભ બુધવાર)

Tags:

Leave a comment