Parashurama Jayanti Wish Picture


જય શ્રી પરશુરામ ગાયત્રી મંત્ર
‘ ॐ ब्रह्मक्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्ताय धीमहि तन्नो राम: प्रचोदयात्।।’

See More here: Parashurama Jayanti

Tags:

Leave a comment