Natal Gujarati Wish Pic

Natal Gujarati Wish Pic
પ્રેમ, સુખ અને સમૃદ્ધિથી ભરેલા આનંદી નાતાલની શુભેચ્છા. તમને અને તમારા પરિવાર માટે પ્રકાશ અને હાસ્યથી ભરેલી મોસમની શુભેચ્છા.

See More here: Christmas (નાતાલ)

Tags:

Leave a comment