May Guru’s Blessings Always Shower On You

હેપ્પી ગુરુ પૂર્ણિમા
તેજ ગુરુ શ્રેષ્ઠ છે,
જેની પ્રેરણાથી કોઈનાં ચરિત્રમાં પરિવર્તન થાય,
અને મિત્ર તેજ શ્રેષ્ઠ છે,
જેની સંગતથી રંગત બદલાય જાય.

See More here: Guru Purnima

Tags: ,

Leave a comment