International Literacy Day Gujarati Quote

International Literacy Day Gujarati Quote

International Literacy Day Gujarati Quote


વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ
જીવનના તમામ દુ:ખ ભૂલી જાઓ,
દિલથી ભણો, ખુશીનાં ફૂલ ખીલશે.

See More here: International Literacy Day ( વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ )

Tags:

Leave a comment