Happy Gandhi Jayanti Gujarati Wish Picture

Happy Gandhi Jayanti Gujarati Wish Picture
‘સત્ય’ અને ‘અહિંસા’ એજ મારો ધર્મ છે,
‘સત્ય’ એ મારો દેવ છે અને અહિંસા એ તે દેવ ની આરાધના છે.
ગાંધી જયંતી ની હાર્દિક શુભેચ્છા

See More here: Gandhi Jayanti

Tags:

Leave a comment