Happy Father’s Day, I Love You

મને છાયામાં રાખ્યો,
ખુદ તડકા માં ઉભા હતા,
મેં જોયા છે એવા એક જ ફરિશ્તા,
મારો નાનપણ નો ભાર ઉપાડનાર પિતા હતા…
Happy Father’s Day

See More here: Father’s Day

Tags: ,

Leave a comment