Happy Daughter’s Day

દીકરી છે તો
દિવસને ઉજ્જવળ અને
હૃદયને પ્રેમાળ બનાવે છે.
હેપ્પી ડોટર્સ ડે.
શુભ દીકરી દિવસ

See More here: Daughters Day ( દિકરી દિન )

Tags: ,

Leave a comment