Happy birthday To You

આજના જન્મ દિવસે…
આપને આનંદી મન મુબારક
ખૂંટે નહી તેટલું ધન મુબારક
તંદુરસ્તી ભર્યું તન મુબારક
આપ ને જન્મ દિવસ મુબારક

See More here: Birthday (જન્મ દિવસ)

Tags:

Leave a comment