Gujarati New year wishes

Gujarati New Year Wishes

Gujarati New Year Wishes


નુતન વર્ષ નાં અભિનંદન
આશા છે જીવનની નાની નાની ખુશીઓની
પળોનો આનંદ માણવાનો અવસર મળે.
સાલ મુબારક

See More here: Saal Mubarak (સાલ મુબારક)

Tags:

Leave a comment