Buddha Purnima Status Picture


મનુષ્ય ની માનવતા ત્યારે જ નષ્ટ
થઈ જાય છે, જ્યારે એને બીજાના
દુઃખ પર હસવું આવે છે!
બુદ્ધ પૂર્ણિમા ની શુભેચ્છાઓ

See More here: Buddha Purnima (બુદ્ધ પૂર્ણિમા)

Tags:

Leave a comment