Blessed Ganesh Chaturthi To All

Blessed Ganesh Chaturthi To All

સૂપકર્ણ દેવ શુભ સૌનું કરનાર છે,
શુભ કાર્ય પુજનમાં પ્રથમ એનું સ્થાન છે,
એવા મારા સુંઢાળા દેવ ને કોટી કોટી નમન
શુભ ગણેશ ચતુર્થી

See More here: Ganesh Chaturthi (ગણેશ ચતુર્થી)

Tags: ,

Leave a comment