Anniversary Gujarati Wish

Anniversary Gujarati Wish
સુખ-દુઃખમાં મજબૂત રહે એકબીજાનો સાથ,
ક્ષણે ક્ષણે વધતો રહે સ્નેહ, પ્રેમ,
તમારા સંસારની મીઠાશ ખિલતી રહે,
આપ એકબીજાના સુખ-દુઃખ માં ભાગીદાર રહો અને સદાય ખુશ રહો તેવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના.
લગ્નજીવન વર્ષગાંઠની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ!

See More here: Wedding Anniversary (લગ્નની સાલગિરાહ)

Tags:

Leave a comment