કમઁ જ કરવા પડે

See More here: Good Night Quote (ગુડ નાઈટ સુવિચાર)

Tags:

Leave a comment